JJ Lin – Little Big Us

jj lin little big us

Lirik dan Terjemahan Wei Da De Miao Xiao JJ Lin 林俊傑 – 偉大的渺小 一朵玫瑰被刺圍繞 Yī duǒ méi guī bèi cì wéi rào A rose is surrounded by thorns 也許它也渴望擁抱 Yě xǔ tā yě kě wàng yōng bào Maybe it also longs for an embrace 海豚臉上總有微笑 Hǎi tún liǎn shàng zǒng…

Continue reading